Privacyreglement (AVG)Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Wij zijn al gewend om zorgvuldig met jullie persoonlijke gegevens om te gaan. Sinds eind mei zijn er wettelijk regels bijgekomen om het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens te waarborgen. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. De AVG versterkt de positie van mensen waarvan gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Doel is om het recht op privacy optimaal te waarborgen. Organisaties die persoonsgegevens hebben en gebruiken krijgen meer verplichtingen die zorgvuldig te hanteren. Dat geldt ook voor de gegevens van leden van Popkoor Voices.

Om jullie gegevens verantwoord te kunnen gebruiken dienen wij te weten dat jullie instemmen met de wijze waarop wij jullie gegevens gebruiken.

 

Gegevens om te organiseren

Wij leggen jullie naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres vast en gebruiken die bij de organisatie van activiteiten. Verder maken wij van het verloop van activiteiten verslagen, waarin soms ook namen van leden worden vermeld. Daarnaast maken wij tijdens activiteiten een aantal sfeerfoto’s. Een en ander wordt zichtbaar op onze website en evt. in de media. Wij doen ons best om dit zorgvuldig en verantwoord vorm te geven en zullen met elkaar correct gebruik bewaken.

 

Toestemming

Via dit schrijven hebben wij de kern van de AVG en hoe wij jullie gegevens gebruiken verwoord. Mochten jullie geen toestemming geven om jullie gegevens vast te leggen en te gebruiken, dan kunnen jullie ons dat laten weten.

Zonder reactie gaan wij er echter vanuit dat jullie geen bezwaar hebben tegen de wijze waarop wij gegevens vragen, vastleggen en gebruiken en daarmee dus instemmen.